Beauty

AVON Ambassador

European fashion blogger
Written by Cvety

bg Здравейте, приятели! Днес ще споделя един малко по-различен и личен пост. От Avon България ми предложиха едно страхотно предизвикателство – да бъда представител на бранда за един ден. Да усетя какво е чувството и да изживея емоциите, които Avon буди у нас. Денят, беше повече от прекрасен, срещнах се с много приятни и усмихнати хора, чух техните истории и разбира се се насладихме на приятна фотосесия. Лично аз, имам продължително наблюдение върху бранда (използвам продукти от много години) и не случайно работим заедно с такова голямо удоволствие. Когато човек обича това, което прави и хората, с които работи, нещата се получават повече от прекрасни.

gb Hello, guys! Today I will share a bit different and very personal post. Avon Bulgaria proposed me an amazing challenge – to be Avon agent for a day. To feel the emotions of these people. That day was more than wonderful, I met a lot of nice and smiling people, hear their stories and of course we enjoyed a great photo shoot. Personally, I used products of the brand from years and this is the reason that we work with such pleasure. When someone loves his work and the people he works with, things get more than wonderful.

Блог-за-красота-и-мода

bg Всъщност, замисляйки се как да направя този пост по-интересен, стигнах до заключението, че това да си представител на Avon е почти еднакво с това да си блогър. Гледайки снимките, които направихме, се вдъхнових да ви разкажа всичко това с три прости думи, които според мен са ключови за щастлив живот.

gb In fact, thinking how to make this post more interesting, I came to the conclusion that being an agent of Avon is almost the same as being a blogger. Looking at the pictures we made, I was inspired to tell all with three simple words that I think are key to a happy life.
Bulgarian fashion blogger

bg Усмивка. Да си блогър и представител на Avon е като усмивката. Тя идва с радостния момент и положителните емоции, които черпим в ежедневието си. Тя идва, когато животът ни е изпълнен с красота, с приключения, с мода, със здравословен начин на живот и много други неща, които ни карат да се усмихваме. Това да си блогър или представител на Avon, води до сбъдване на нашите мечти – както в емоционален, така и в личен план, което определено е предпоставка за най-цененото нещо на Земята – усмивката 🙂 Нещо върху, което да помислим: “Усмивката обогатява онези, които я получават, без да отнема от тези, които я дават”.

gb Smile. Being a blogger and an agent of Avon is like smile. It comes with a joyful moment and positive emotions that draw in our daily lives. It comes when our lives are filled with beauty, adventure, fashion, with a healthy lifestyle and many other things that make us smile. Being a blogger or an agent of Avon makes dream come true – emotionally and personally, which is definitely a prerequisite for most highly valued thing on Earth – a smile 🙂 Something on which to think: “Smile enriches those who receive it, without taking from those who give it. “

Bulgarian-beauty-blogger

bg Ухание/Аромат. Чувстото да си блогър или представител на Avon е като любимият ви аромат на парфюм, без който не можете да излезете навън. Споделяме личният си опит, съветите и емоциите си по възможно най-докосващия начин, за да достигнат съзнанието ви. Да почерпите вдъхновение, с което да покажете своята индивидуалност пред целия свят.

gb Fragrance / Scent. Feel to be a blogger or an agent of Avon is like your favorite scent of perfume, without which you can not get out. We share personal experiences, advice and emotions in the most touching way to reach your consciousness. To inspire you, to show your personality to the all world.

Best Bulgarian fashion blogger

bg Музика. Музиката изразява душата на един човек. Музиката има силата както да ви развесели, така и да ви натъжи. Може да ви успокои или пък да ви ядоса. Тя е толкова разнообразна и има толкова много разновидности, че дори нямаме възможност да се насладим на всички тях. За музикантите, музиката е начин да изразят себе си. Това да си блогър или представител на Avon е също начин да изразиш себе си. Да, понякога е възможно да ядосаш някой, друг път да го развеселиш, но преди всичко трябва да приемем факта, че сме хора. А хората са различни…а музиката, тя е едно от най-ценните нематериални богатства.

gb Music. Music is the soul of a person. Music has the power to cheer you up and make you sad. To make you angry or relaxed. It has so many various that we don’t even have the opportunity to enjoy them all. For musicians, music is a way to express themselves. Being a blogger or an agent of Avon is also a way to express yourself. Yes, sometimes it is possible someone to get angry, sometimes you can make him happy, but we all must accept the fact that we are people. And the people are different … and the music, it is one of the most valuable immaterial riches.

Представител-на-Avon-България

bg Тук много от вас си задават въпроса – защо го правят? Какво печели един блогър или представител на Avon?! Разбира се, има и материална печалба. Но това, заради което го правим са усмивките, уханията и музиката, които изпълват животa ни.

gb Many of you are asking – why they do it? What won a blogger or an agent of Avon ?! Of course, there is a material gain. But we do it for all of the smiles, scents and music that fill our live.

MUA Alina Manova

Hair Stoyan Kunev

Stylist  Antoniya Yordanova

cvetybaby signature

About the author

Cvety

114 Comments

Leave a Comment