Fashion

Critique de la Mode

Written by Cvety

gb Hello guys,
I decided to make a new rubric on my blog, which is dedicated to the famous people. In it I want to discuss and “judge” fashion rules that they impose us. We know that when a celebrity starts wearing skinny jeans, then immediately it will be in the center of the spotlight worldwide. Speak eg 🙂 I would be glad if you express honestly your opinion, of course everyone has a different view of things and would be awesome to see different opinions on the issues that I will set every week.

bg Здравейте хора,
Реших да направя нова рубрика в своя блог, която е посветена на известните. В нея искам да обсъждаме и “осъждаме” модните правила, които те ни налагат. Много добре знаем, че когато дадена известна личност започне да носи прилепнали дънки, то веднага те ще са в центъра на прожекторите по цял свят. Говоря примерно 🙂 Много ще се радвам, ако изказвате свободно вашето мнение, разбира се всеки от нас има различен поглед на нещата и ще бъде страхотно да се видят различни мнения по въпросите, които ще поставям всяка седмица.

gb So here is the first topic that I would like to discuss it “big booty” in showbiz. If you notice this fashion grows more and more overseas. Fashion models size 0 are history, which I personally like. The woman we know and do not think to discuss is beautiful when she looks like a woman. Curves. That’s the word.

bg Така, ето и първата тема, която бих искала да обсъдим и тя е “големите дупета” в шоубизнеса. Ако забележите тази мода расте все повече и повече отвъд океана. Модата на моделите размер 0 отдавна e в историята, което на мен лично ми харесва. Жената както знаем и не мисля да обсъждам е красива, когато прилича на жена. Извивки. Това е думата.

gb I start with J-Lo, she is the founder of this fashion, so to speak. Very beautiful and talented woman who fully deserves to be called a star. Honestly compared to other ladies who I will show you, her charms are so pale. Recently came out and the new clip, which emphasizes precisely this you granted. The video is in company of Iggy Azalea, another beautiful woman who can really beat a J-Lo booty. You can see their video here:

bg Няма как да не започнем с Джей Ло, тя е основателката на тази мода, така да се каже. Много красива и талантлива жена, която заслужава напълно да се нарече звезда. Честно казано в сравнение с другите дами, които ще ви покажа, нейните прелести бледнеят. Наскоро излезе и новият и клип, в който набляга именно на тази си даденост. Клипът е в компания на Iggy Azalea, друга красива жена, която наистина може да бие Джей Ло по booty. Може да видите и техния клип тук:

gb The next singer is Nicki Minaj. I will not curve the soul,she is one of my favorites. I love the music and the way that is interesting to your audience, she can – she do it. To really is not the most natural women, but this make the show business with people. Isn’t it? New song of Nicki, really broke the charts by number of views, why do ???

bg Следващата певица е Nicki Minaj. Няма да си кривя душата, тя една от любимките ми. Харесвам музиката и начина, по който е интересна на своята публика, може го – прави го. Да наистина не е от най-естествените жени , но все пак това прави шоубизнеса с хората. Не е ли така? Новата песен на Nicki, наистина разби класациите по брой гледания, защо ли???

gb Amber Rose is my biggest favorite. Beautiful and very sexy woman. I don’t know what more to say about her, judge for yourself.

bg Amber Rose е най-големият ми фаворит. Много красива и секси жена. Не знам какво повече да кажа за нея, преценете сами.

gb Well you can not miss in, although I personally do not like at all Kim. Well here’s a picture with Blac Chyna, which is definitely “bigger” hit. The other women which I selected are sexy, but these both not look good at all.

bg Е няма как да пропусна, въпреки че на мен лично грам не ми харесва – Kim. Ето снимка с Blac Chyna, която определено е “по-голямо” попадение. Другите избрани от мен жени са секси, нооooo за съжаление има и такива, които просто не изглеждат добре.

gb Thank you very much for your time. I would like to know your opinion on the topic: Big butts of celebrities, do you like them? I’ll be glad if you share other ladies who sympathize or not with such curves.

bg Благодаря ви много за отделеното време. Бих искала да разбера вашето мнение по темата: Големите дупета на звездите, харесват ли ви? Ще се радвам, ако споделите и други дами, на които симпатизирате или не и притежават такива извивки.

Love.
xx cvety

About the author

Cvety

156 Comments

Leave a Comment