Fashion

Sunshine In My Soul

Bulgarian-fashion-blog-cvetybaby
Written by Cvety

bg Здравейте, приятели, думите не стигат да опиша емоцията си. С всеки изминал ден съм все по-щастлива, че създадох блога си. Както не веднъж съм казвала, ако човек се труди упорито, рано или късно трудът му бива възнаграден. Аз лично, чувствам удовлетворение в красотата и нещата, които остават вечни. Мира ме научи на нещо много важно, скъпите дрехи и обувки се износват, но качествената фотосесия си остава. Доста помислих над тези думи, което ви съветвам да направите и вие. Блогът ме срещна с нея, тя е прекрасен човек, възхитителна жена и професионален фотограф. Всъщност на първата ни среща и двете имахме идеи, които не след дълго реализирахме. Днешната, с която реших да започна е изцяло нейна. Сметнах, че бих била щастлива да се доверя напълно на някой и да видя резултата след това. И да, беше еуфорично. Защото няма смисъл да се лъжем, всяка жена иска да се види красива на снимка. Много се радвам, че името ми се свързва с цветятa и Мира акцентира точно върху това. Мисля, че няма по-добър подарък, независимо от повода, от красивата и професионална фотосесия. Спомен, който остава завинаги!

gb Hello, guys, words are not enough to describe my emotions. Every day I’m happier that I created my blog. As I said before, if you work hard, sooner or later your work is rewarded. I personally feel satisfaction in the beauty and the things that remain forever. Mira taught me something very important, expensive clothes and shoes are worn out, but qualitative photo session remains forever. I thought over these words, which I advise you to do it too. The blog helps me to met her, she is a wonderful person, a delightful woman and professional photographer. In fact in our first meeting, both of us had ideas that soon we realized. Today, I decided to start with her idea. The photoshoot was so euphoric. Because there is no sense to lie, every woman wants to see a beautiful picture of her. I am so happy that my name is associated with flowers and Mira focuses exactly on that. I think there is no better gift, regardless of the occasion, of a beautiful and professional photo session. A memory that remains forever!

Bulgarian-fashion-blog
Bulgarian-fashion-blogger
Miroslava-Dermendjieva-Photography
European-fashion-blogger
Best-European-fashion-blog
Beautiful-Bulgarian-girl
Български-моден-блог
Best-Bulgarian-photographer

Photography by Miroslava Dermendjieva

flowers from Notosgalleries Bulgaria at Sofia Ring Mall

MUA Plamena Gencheva

cvetybaby signature

About the author

Cvety

121 Comments

Leave a Comment