Fashion

Go Green This Fall

Written by Cvety Baby

gb Hello guys,
As you will see from the pictures green is the predominant color in this fashion outfit, but not what I want to emphasize. Dark green is beautiful and suitable for fall. I’m combining sweater with suede boots in this color.
Okay, I want to emphasize the real topic of this post, and it is to be green in the fall. I’ll give you a few tips that might know, but it’s nice to remember them, because they can protect our planet clean. This is more important than what we wear. Do you think so?

bg Здравейте приятели,
както ще забележите от снимките зеленото е преобладаващият цвят в този аутфит, но не на това искам да наблегна. Тъмно зеленият цвят е красив и подходящ за есента, аз съм съчетала пуловер с велурени боти в този цвят.
Добре, искам да подчертая самата тема на този пост и тя е да бъдем зелени през есента. Ще ви дам няколко съвета, които може и да знаете, но е хубаво човек да си ги припомня, защото това да опазим планетата чиста е много по-важно, от това с какво сме облечени. Не мислите ли?

gb Have a green Halloween.
Like many of our holidays, Halloween can be an expensive and wasteful experience.
Consider reusing or recycling costumes from previous years to make new costumes, or recycling old clothing into new costumes.
Instead of giving out high-sugar candy, buy some fruits or low-sugar candy.
Halloween decorations can be natural and non-commercial, with gourds, pumpkins and Jack-o-Lanterns! Make your Halloween decoration alone, be creative.
Once Halloween is over, recycle your pumpkins, the straw you used to build scarecrows and any other organic material by composting it.

bg Направете Хелоуин зелен.
Подобно на много от нашите празници, Хелоуин може да бъде скъпо и разточително преживяване.
Помислете за повторно използване или рециклиране на костюми от предишни години, за да си направите нови костюми, или рециклиране на стари дрехи в нови.
Вместо да давате бонбони с високо съдържание на захар, купете някои плодове или ги заменете с бонбони с ниско съдържание на захар.
Хелоуин декорациите могат да бъдат направени от вас, а не закупени от магазин, с тикви и Джак фенери! Направете си сами украса за Хелоуин, Бъдете креативни.
След като Хелоуин свърши, рециклирайте вашите тикви, сламата, която сте използвали, за да си направите плашила и всякакви други органични материали, като ги компостирате(наторявате).

gb Baby It’s Cold Outside!
As the seasons begin to change your family migrates indoors for the winter, a lot of energy can be wasted to keep your family and your home comfortable. Between 40 and 70% of all home energy is wasted, but we could save about half of that by buying efficient appliances and taking energy-saving measures.

bg Скъпи/а навън е студено!
Когато сезоните започват да се сменят, вашето семейство мигрира на закрито за зимата. Много енергия, може да се загуби, за да запазите дома си комфортен. Между 40 и 70% от цялата енергия в дома се губи, но ние можем да спестим около половината от това, чрез закупуване на ефективни уреди и предприемане на мерки за спестяване на енергия.

gb Windows waste plenty of energy and money. Experts say as much as 25% of your home’s heat can escape through leaky windows. Here are simple things you can do to make your existing windows save energy and keep your home a little cozier.

bg Прозорците губят много от енергията и парите ви. Експерти твърдят, че близо 25% от топлината на вашия дом, могат да “избягат” през неуплътнени прозорци. Това са прости неща, които можете да направите, за да оправите вашите прозорци и да пестите енергия, с което вашият дом да стане по-уютен.

gb Instead of disposing of your old jeans, you can make a new vintage model, it takes only a little imagination! Think of our home – the Earth! Only we can save what we have done to her.

bg Вместо да изхвърлите старите си дънки, може да си направим нов винтидж модел, нужно е само малко въображение! Помислете за нашия дом – Земята! Само ние можем да я спасим от това, което сме и сторили.

Get this look for $210+ on Lookastic: Black Leggings, Tobacco Leather Tote Bag, Gold Watch, Green Tunic, and Dark Green Suede Lace-up Ankle Boots

sweater Only, leggings old, bag my mom’s, boots from my sis , watch Roberto Cavalli, necklace Nomination Italy, ring Valentin, ring Swarovski;

Love.
xx cvety.

About the author

Cvety Baby

217 Comments

Leave a Comment