Lifestyle

“In My Shoes: A Memoir” by Tamara Mellon

Бизнес-на-високи-токчета-Тамара-Мелън
Written by Cvety

bg Здравейте, приятели, днес ще се опитам да ви разкажа съвсем накратко за една книга, която имах удоволствието да получа веднага след отпечатването й. За което много благодаря на AMG Publishing. Книгата се казва “Бизнес на високи токчета”, мемоар, написан от съоснователката на обувната империя Jimmy Choo – Тамара Мелън. За мен беше много интересно да разбера историята на Jimmy Choo, тъй като нямах и бегла представа, че всъщност движеща роля в основаването на бранда е имала Тамара, а не Джими.

gb Hello, guys, today I’ll try to tell you briefly about a book that I had the pleasure to receive it immediately after printing. Big thank you to AMG Publishing. The book is called “In My Shoes: A Memoir” written by а co-founder of the shoe empire Jimmy Choo – Tamara Mellon. I was very interested to know the story of Jimmy Choo, as I had no the faintest idea, who actually had a driving role in the grounds of the brand. In fact, that is Tamara, not Jimmy.

In-my-shoes-Tamara-Mellon-review

bg Тъй като не обичам да затормозявам читателя си с прекалено много текст, а и не е нужно, всеки може сам да прочете книгата. Тамара Мелън представя историята на живота си, спирайки се на детайли от ранно детство до израстването и като самостоятелна и независима жена. Сблъсква се с много трудности, като най-голяма е нейната майка. Въпреки всичко, тя не се отказва и продължава да следва целите си. Получава безрезервната помощ на баща си и на приятели. Чрез книгата стигаме до няколко много ценни житейски уроци и поучителни моменти. Най-важното нещо, което може да научите е, че с много труд и упоритост се постигат всякакви цели. Но и друго важно нещо е, че ние самите трябва да отстояваме позициите си и да не сме наивни. Оказва се, бизнесът на високи токчета е нещо много по-трудно от това, което си представяме..

gb Tamara Mellon presents the history of her life, the details of  her childhood and growing up as an independent woman. Faced with many difficulties, the biggest one is her mother. Nevertheless, she did not give up and continues to pursue her goals. Received wholehearted support of her father and friends. Through the book, we receive some very valuable life lessons and instructive moments. The most important thing you can learn is that with hard work and perseverance you can achieve everything. But another important thing is that we ourselves have to defend our positions and to be not naive. It turns out the business of high heels is much more difficult than what we imagine ..

Бизнес-на-високи-токчета-ревю
Tamara Mellon In my shoes

bg Най-много ми хареса това, че книгата е мемоар. Начинът на писане е изключително приятен, за което й помага Уилиам Патрик. Лека и увлекателна, чете се бързо. Историята, те кара да навлезеш в нея и често пъти да се поставиш на мястото на Тамара. Докато четях книгата, успоредно преглеждах в интернет всеки един от персонажите, което наистина ми беше интересно и ми се случваше за пръв път. И както написах по-горе, чрез книгата човек, получава наистина ценни житейски уроци. Единстеното нещо, което не одобрих в историята на Тамара е начинът на живот на богатите и известните, включително нейният в ранни години. Но въпреки това, тя успява да се пребори със зависимостите и то сама, което показва колко силен и амбициозен човек е всъщност!

gb First of all, I like that the book is a memoir. The way of writing is very good, with the help of William Patrick. Interesting and quick to read. The story makes you go into it, and often to put yourself in the place of Tamara. While I reading the book, parallel I browse the Internet every one of the characters. It was very interesting and happened to me for the first time. The only thing I don’t like in the history of Tamara is the lifestyle of the rich and famous guys, including her when she is young. However, she struggles with addiction all alone, which shows how strong and ambitious person she is actual!

In-my-shoes-by-Tamara-Mellon

bg Определено бих ви препоръчала да я прочетете, особено тези, които имат бизнес насоченост в този бранш. Със сигурност би зарадвала ваша приятелка като подарък (най-вече ако е любител на модата и красивите обувки).

gb You definitely must read it, especially if you have interests of a fashion business. Perfect gift for a friend that likes fashion and good shoes!

cvetybaby signature

About the author

Cvety

73 Comments

Leave a Comment