Beauty

LR Health and Beauty

Aloe-Vera-Healthy-drink
Written by Cvety

bg Здравейте, приятели, днес ще ви представя една нова (за мен) козметична компания. Някои от вас може вече да я познават, тъй като тя е дългогодишен лидер на пазара и е в България от 2009г. LR Health and Beauty е немска компания за здраве и красота. Казвайки немска, всички може да се досетим, че говорим за качествена такава. На прекрасно събитие в Esterhasi Bar беше презентирана линията за защита от вредното влияние на слънчевите лъчи. Продуктите за преди и след излагане на слънце бяха представени от г-жа Иванина Донно, изпълнитeлен директор за България на мултилевъл маркетинг компанията, и специалиста дерматолог д-р Дончо Етугов, главен асистент към Катедрата по дерматология и венерология на Медицинския университет – София. Отличаващо предимство на шестте топ продукта на LR Health & Beauty е високата концентрация на Алое Вера – от 30% до 70%. Линията включва два крема, два гел-крема, спрей и лосион.

gb Hello, guys, today I’ll present you a new (for me) cosmetics company. Some of you may already know it because it is a longtime market leader and is in Bulgaria since 2009. LR Health and Beauty is a German company for health and beauty. Like I say German I mean qualitative one. At a wonderful event in Esterhasi Bar was presented the line of protection from the harmful effects of the sun. Products before and after sun exposure were presented by Ms. Ivanina Donno, CEO for Bulgaria of the multilevel marketing company and specialist dermatologist Dr. Doncho Etugov, assistant professor at the Department of Dermatology at the Medical University – Sofia. Featuring advantage of the six top product of LR Health & Beauty is a high concentration of Aloe Vera – from 30% to 70%. The line includes two creams, two gel-cream, spray and a lotion.

bg Тъй като споменах, че слънцезащитните продукти са с високо съдържание на Алое Вера, искам да споделя, че повече от продуктите залагат в състава си на “чудотворното растение”. Брандът ни посрещна със здравословната си Алое Вера напитка, отличаваща се с няколко вкуса. А ето какво ни сподели Иванина Донно: „LR използва за продуктите си около 12 000 тона или 23 млн. листа от Алое Вера годишно, а портфолиото ни включва повече от 50 Алое Вера продукта. Ние сме най-големият индустриален ползвател на Алое Вера като суровина в Европа. Държим на високото съдържание на лечебното растение, което е предпоставка за изключително добрия ефект за кожата. Качеството и иновациите, които са традиция при разработката на продуктите ни, се отразяват и в слънцезащитната линия.“.

gb I mentioned that suncare products are with a high content of Aloe Vera, more of the products rely on this “miracle plant”. The brand welcomed us with its health Aloe Vera drink, featuring several flavors. And this is what told us Ivanina Donno: “LR uses for their products around 12,000 tons or 23 million. leaves of Aloe Vera per year and our portfolio includes more than 50 Aloe Vera product. We are the largest industrial user of Aloe Vera as a raw material in Europe. We insist on high levels of medical plant, which is a prerequisite for very good effect on the skin. Quality and innovation that are a tradition in the development of our products are reflected in the suncare line.”

cvetybaby signature

About the author

Cvety

34 Comments

Leave a Comment