Beauty

Pro Fiber by L’Oréal Professionnel

Pro Fiber Diagnostic
Written by Cvety

gb Hello, guys, I am extremely happy to have been invited by Grazia Bulgaria and to be among the first lucky ones testing the new repairing procedure L’Oréal – Pro Fiber. And at no place else but at the L’Oréal Academy. For starters, I would like to share with you that I have never had a such procedure done before. I have used almost all L’Oréal products – starting with the ones available to the public and end with the professional ones. I adore the luxury Kerastace series. But despite all the care and protection products used so far, I have never had this effect up until now. Pro Fibers goal is for the recovery’s effect to begin at salon and continue being reactivated at home multiple timesIt’s the first repairing treatment that offers long-lasting, infinitely reactivatable haircare. After years of intense research in fact L’Oréal found a new formula called “the Aptyl 100 molecular complex“, the first-ever technology capable of lastingly locking in molecules within the hair fiber. This means that the effect on your hair is immediate.

bg Здравейте, приятели, изключително щастлива съм, че бях поканена от Grazia Bulgaria да съм сред първите щастливки, които изпробваха новата възстановяваща процедура на L’Oréal – Pro Fiber. И то не къде да е, а в Академия Л’Ореал. Като начало, искам да споделя с вас, че не бях ходила на подобни процедури. Използвала съм почти всички продукти на Л’Ореал – като започнем от масовите и стигнем до професионалните. Обожавам луксозната серия Kerastace. Но въпреки всички, продукти за грижа и защита, които съм използвала, такъв ефект не бях получавала до сега. Целта на Pro Fiber възстановяване е да започне в салона и да продължи да се реактивира вкъщи, за да се постигне многократен ефект. Това е първата възстановяваща терапия, която е дълготрайна, чрез своите безкрайно реактивиращи се продукти. След години на интензивни изследвания, в действителност L’Oréal намери нова формула, наречена “Аптил 100 молекулен комплекс”, първата по рода си технология способна трайно да заключи молекулите си в косъма. Това означава, че ефектът върху косата е незабавен.

Pro Fiber L'Oréal Professionnel

gb Ill tell you a little more about the procedure itself. When I first visited the L’Oréal Academy, I was extremely surprised. Such a lovely atmosphere, smiling and positive people. The most important thing for me was that they were really good professionals. The procedure Pro Fiber recovery goes through several steps, as they are:

bg Ще ви разкажа малко повече за самата процедура. Когато за първи път посетих Академия Л’Ореал бях изключително изненадана. Прекрасна обстановка, усмихнати и позитивни хора. Най-значимото за мен беше, че са наистина добри професионалисти. Процедурата по възтановяване Pro Fiber, преминава през няколко стъпки, като те са:

L'Oréal Professionnel Pro Fiber Rectify

gb 1. We start with a personalized diagnosis by a professional hairdresser

We determine out all of the series which one is most suitable for you. A total of three series can be applied, according to the damage degree.

Grade one Rectify – natural or dyed hair, slightly damaged

Grade two Restore- natural or dyed hair, damaged hair

Grade three – Reconstruct – natural and dyed hair, very damaged

According to my hairs analysis, Grade one Rectify is suitable for me.

2. Step number two is washing with a shampoo from the respective series.

3. Application of concentrate (shine, softness + Regeneration mask (with Aptyl 100)). Leave it for 5 minutes to work, and then wash off.

4. Finally we apply a leave-on serum for protection and brilliance. As you understand, the suitable for me series is Rectify, but because a few years ago I was blond and I still havent removed the this damage to my hair, for the hairs ends I was recommended the Restore series serum.

Definitely the hair’s analysis was more than professional.

Pro Fiber Rectify Treatment

 bg 1. Започваме с персонализирана диагностика от професионален фризьор.

Определяне на серията, която е най-подходяща за вас. Сериите са общо три, според степента на увреждане.

Степен едно Rectify – естествена или боядисана коса, леко увредена

Степен две Restore- естествена или боядисана коса, увредена коса

Степен три – Reconstruct – естествена и боядисана коса, много увредена

Според анализът на моята коса, за мен е подходяща e Степен едно Rectify.

2. Стъпка номер две е измиване с шампоана от съответната серия.

3. Нанасяне на концентрат (блясък, мекота, козметичност + регенерираща маска (с Аптил 100). 5 минути оставяме да подейства, след което се измива.

4. Накрая нанасяме серум за защита и блясък, който е без измиване. Както разбрахте, аз съм серия Rectify, но поради това, че преди няколко години бях руса и все още не съм напълно премахнала това увреждане на косата, за краищата ми беше предназначен серумът от серията Restore.

Определено анализът на косата беше повече от професионален.

Bulgarian Fashion blog Pro Fiber

gb Once we are done at the salon, we need to perform the procedure at home as well, to be ∞. The products you need:

1. Shampoo from the respective series.

2. Leave-on conditioner, mask and care.

3. To prolong the Aptyl 100s effect endlessly, you need to reactivate the salons procedure and to do it you have several tubes to for your own use at home. The care home must be applied at every fourth washing. Leave for 5 minutes.

A little more information for my series Rectify – red one. The light texture preserves the hairs natural elasticity. The energizing fragrance Rectify instantly enchants with a hint of honey, complemented with a touch of citrus fruit, harmoniously combined with vanilla and coconut. The Rectify series is for natural hair that has been damaged by frequent use of a hair straightener and hairdryer. For mechanically damaged hair from the frequent brushing or dying. For damaged cuticle: the hair is not as soft as usual. It looks dull and thin ends.

bg След като свършим в салона, трябва да продължим процедурата и вкъщи, за да бъде ∞. Продуктите, които са ви необходими:

1. Шамноан от съответната серия.

2. Балсам, маска и грижа без изплакване.

3. За да удължите действието на Аптил 100 многократно, трябва да реактивирате процедурата от салона, като за целта имате няколко тубички, с които да го правите сами вкъщи. Грижата за вкъщи трябва да бъде използвана на всяко 4-то измиване. Оставете за 5 минути.

Малко повече информация и за моята серия Rectifyчервена. ЛЕКА ТЕКСТУРА Запазва естествената еластичност на косата. ЕНЕРГИЗИРАЩ АРОМАТ RECTIFY моментално завладява с нотки на мед, допълнени с деликатно усещане за цитрусови плодове, хармонично съчетани с ванилия и кокос. СЕРИЯТА RECTIFy За естествени коси, които са увредени от честото използване на преса и сешоар. За механично увредени коси от често разресване или боядисване с безамонячна боя за коса. Увредена кутикула: косата не е толкова мека, както обичайно. Изглежда без блясък и с изтънели краища.

Pro Fiber Restore l'oreal Professionnel

gb Series two – Restore – greenLight and creamy texture for damaged hair. The Restore aroma hints of cardamom before a bouquet of peony and iris conquers us, which leaves a feeling of woody notes of cedar and sandalwood. Restore for hair repair. For colored, damaged hair due to frequent drying or straightening. Damaged cuticle and cortex.

Series three Reconstruct – purple. The texture of the thick, beautifying cream rich texture exclusive cosmetics features. Deep scent Reconstruct series with light spicy notes, unfolds its sweet and warm aroma with a strong presence of vanilla. Reconstruct Range. To reconstruct the hair. Hair that has been treated repeatedly with chemical processes. A very damaged cuticle and cortex.

bg Серия две – Restore – зелена. ЛЕКА И КРЕМООБРАЗНА ТЕКСТУРА За увредена коса. АРОМАТ RESTORE загатва аромат на кардамон, преди да ни завладее букет от божур и ирис, който оставя зад себе си усещането на дървесни нотки от кедър и сандалово дърво. RESTORE За възстановяване на косата. За боядисана, увредена коса в следствие на често изсушаване или изправяне. Увредена кутикула и кортекс.

Серия три Recostruct – лилава. ТЕКСТУРА НА ПЛЪТЕН, РАЗКРАСЯВАЩ КРЕМ Богата текстура за изключителна козметичност. ДЪЛБОК АРОМАТ Серията RECONSTRUCT с леки пикантни нотки, разгръща своя сладък и топъл аромат със силно присъствие на ванилия. ГАМАТА RECONSTRUCT За реконструиране на косъма. За коса, която е била подлагана многократно на химически процеси. Много увредена кутикула и кортекс.

Pro fiber Bulgarian beauty blog
Bulgarian fashion blog
L'Oréal Professionnel Bulgaria

gb I write this article after already having tested few times the care at home – shampoo, mask and serum + applying myself the Aptyl 100 and after the fourth wash and it will be an understatement to tell you that my hair is so gorgeous. After leaving the salon there was so much volume and shine that my friend exclaimed “Wow, your hair is like from a commercial.” Haha, and we know that that there the shine and volume are definitely exaggerated. Yes, it worked for me, and I am incredibly pleased to have made the Pro Fiber procedure on my hair. I definitely recommend you to try. As I said a little earlier, I waited with the post, to be sure in my words and completely convinced that Pro fiber works. I love my hair now!

bg Пиша тази статия, след като вече съм изпробвала няколко пъти грижата за вкъщи – шампоан, маска и серум + самостоятелно слагане на Аптил 100 след 4тото измиване и мога да ви кажа, че косата ми е меко казано страхотна. След излизането от салона имах толкова обем и блясък, че приятелят ми възкликна „ Уау, косата ти е като от реклама“. Хаха, а ние знаем, че там определено блясъка и обема са преувеличени. Да, при мен действа и съм изключително доволна, че направих процедурата Pro Fiber на косата си. Определено Ви съветвам да опитате. Както казах малко по-горе, изчаках с поста, за да съм сигурна в думите си и напълно съм. Обожавам косата си в момента!

Bulgarian fashion bloggers

gb Once they performed the procedure, Mimi, Polly and I were spoiled with hair-dues, makeup, stylist and, of course, a professional photo shoot from Verginiya Yancheva for the magazine Grazia Bulgaria! A thousand thanks for unbelievable experience filled with beauty and smiles of Grazia and L’Oréal Academy Bulgaria. You can find more information on Grazia magazines pages in September.

bg След прекрасната процедура, аз Мими и Поли бяхме поглезени, с прическа, грим, стилист и разбира се професионална фотосесия от Вергиния Янчева за списание Grazia България! Хиляди благодарсности за невероятното изживяване, изпълнено с красота и усмивки на Grazia и L’Oréal Academy. Може да видите повече информация на страниците на списание Grazia за месец септември.

Grazia-Bulgaria-magazine-Pro-Fiber-L'oreal-Pro
Grazia-Magazine-September-2015
Best-Bulgarian-fashion-blog
Pro fiber and cvetybaby

About the author

Cvety

73 Comments

Leave a Comment