Travel

Walk in the nature

Cvety Baby
Written by Cvety Baby

DSC_0239Nature, in the broadest sense, is equivalent to the natural, physical, or material world or universe. “Nature” refers to the phenomena of the physical world, and also to life in general.  It ranges in scale from the subatomic to the cosmic.

Природата в най-широкия смисъл на понятието обхваща цялата Вселена – естествения, физически или материален свят. То включва всички явления във физическия свят – от субатомен до космически мащаб, както и живота като цяло.

Love the nature and keep it! 

Обичайте приподата и я пазете!

DSC_0228

DSC_0231

DSC_0264

DSC_0319

DSC_0505

DSC_0701

DSC_0609

DSC_0726_pp

DSC_0729_pp

                                        DSC_0739_pp

DSC_0755

DSC_0733

selfie

DSC_0420_pp

About the author

Cvety Baby

Cvety Baby

Leave a Comment