Fashion

Winter is coming Giveaway

Written by Cvety

gb Winter comes with its snow and cold weather. As we know, a new pair of shoes is never more in our closet. I selected a few really amazing models, you can become owner of one of them. Also,for the warm and cozy winter I bet on oversized scarves, the famous blankets and hats that must have. You can win free items from these sections, only a few clicks of the mouse below.

bg Зимата идва с нейните снежни картини и студено време. Както знаем един нов чифт обувки, никога не е в повече в нашия гардероб. Подбрала съм няколко наистина невероятнИ модела, като може да станете притежателка на някои от тях. Също така, за да ни е топло и уютно през зимата залагам на големите и обемни шалове, както и известните в момента одеялца и шапки, които са must have. Може да спечелите безплатни продукти от тези секции, само с няколко кликове на мишката по-долу.

gb Here you can enjoy these amazing models, ranging from boots to high heels, past the rock models and my favorite gold details. Especially gold chains which I really adore. Of course you can check many more models to suit your taste here: http://www.tidebuy.com/c/Boots-100103/

bg Тук може да се насладите на тези невероятни модели ботуши , като започнем от ботите на високи токчета, преминем през рок моделите и задължителните и мои любими златни детайли. Особено тези златни вериги, които наистина обожавам. Разбира се може да разгледате и още много други модели, които да отговарят на вашият вкус на: http://www.tidebuy.com/c/Boots-100103/

gb Hats are really amazing accessories in the cool seasons. I picked a few patterns that are very stylish and slightly vintage. Colors are mostly dark this year bet on burgundy, timeless shades of brown and of course black. Click here for more: http://www.tidebuy.com/c/Hats-100135/

bg Шапките са наистина невероятен аксесоар през по хладните сезони. Избрала съм няколко модел, които са много стилни и леко винтидж. Цветовете са предимно по-тъмни като тази година залагам на боргунди, вечните кафяви нюанси и разбира се черното. http://www.tidebuy.com/c/Hats-100135/

gb And last but not least to look at scarves. Oversized scarves – these are really the most cozy accessories that winter offers us. Lately causes a sensation and idea of ​​blanket and notorious poncho. See more models:http://www.tidebuy.com/c/Scarfs-100140/

bg И не на последно място да се спрем на шаловете. Обемни и големи – това са наистина най-уютните аксесоари, които зимата ни предлага. На последък нашумява и идея за одеалце, както и всеизвестното пончо. Разгледайте повече модели на:http://www.tidebuy.com/c/Scarfs-100140/

gb By the way do not forget more participation, more free items. The value of the award is determined by your participation, so give girls, you deserve to increase the number of winter boots and accessories. Prize is provided by Tidebuy.com.

bgИ междудругото не забравяйте повече участия, повече награди. Стойността на наградата се определя от вашите участия, така че давайте момичета, заслужава си да увеличим броя на зимните си ботуши и аксесоари. Награда се предоставя от Tidebuy.com.

About the author

Cvety

141 Comments

Leave a Comment