Lifestyle

How to Order Healthy Food

Written by Cvety

gb Hello, folks! Today I’ll talk about how to order healthy food. When you don’t have time enough to cook for dinner after a long day at work – it’s easy to run the application and to order. But how many times the food who you’ve ordered, it was healthy. Think? When I like to think every time order I order dishes that actually avoid to eat and to cook. As I pass by “Well, come on once with nothing to harm me.” Yes, but this one time can be repeated several times a week, and as I think of the weekends we always “cheating.” Last week I had to order something because I had no opportunity to make dinner, rather than using the application of Foodpanda. It is extremely easy and have a fast selection of restaurants, food, etc. Most cool is that I asked section healthy food and came out all restaurants that offer it. You can see here: Foodpanda Healthy Cuisine .

bg Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за това, как да поръчваме здравословна храна. Когато нямаме достатъчно време да сготвим за вечеря, след дълъг работен ден, най – лесно е да пуснем приложението и да поръчаме. Но колко пъти като сте поръчвали храна, тя е била здравословна. Помислете? Аз като се замисля всеки път поръчвам, ястия, които всъщност избягвам да хапвам и да готвя. Като минавам с думите ” Е , хайде един път с нищо няма да ми навреди”. Да, но този един път може да се повтаря няколко пъти в седмицата, а като се замислим през уикендите винаги му “отпускаме края”. Миналата седмица ми се наложи да поръчам нещо, защото нямах възможността да направя вечеря, от скоро използвам мобилното приложение на Foodpanda, защото е изключително лесно и бързо избирането на ресторант, храна и т.н. Като най-готино е, че зададох секция здравословна храна и излезнаха всички ресторанти, които я предлагат. Може да видите тук:  Здравословна Кухня

gb I stopped to this restaurant Fit Meal Delivery, all foods it offered are entirely consistent with a healthy lifestyle. When you choosing food , you must to stop on  fresh salads, soups, lean meats, etc. You know that, without I saying. But as I say choose – do it … The good thing about this restaurant, is that “junk food” is replaced by healthy one. As you can see from the photos, I chose wrap which is with a wheat bread, lean chicken, arugula, vegetables and red bean paste, and you know how looks like its unhealthy the equivalent. My man bet to beef meatballs with vegetables. I added a humus for the souce.

bg Аз се спрях на Fit Meal Delivery, като всичките храни, които предлагат са изцяло съобразени със здравословния начин на живот. Когато избирате храната си се спирайте на свежи салати, супи, крехки меса и т.н. Това си го знаете и без да ви го казвам. Но като казвам избирайте – го правете… Хубавото на този ресторант, на който се спрях е, че “вредните храни” са заменени с полезни. Както може да видите от снимките, аз си избрах рол сандвич (тип дюнер), който е с пшеничена питка, крехко пилешко филе, рукола, зеленчуци и паста от червен боб, а знаете как изглежда вредният му еквивалент. Моят мъж заложи на телешки кюфтенца със зеленчуци. Добавих и един хумус като сос.

gb Some Healthy Lifestyle Tips:

1. Consider eating fruit and vegetable salads instead of desserts.

2. Drink water instead of soft drinks.

3. With labels such as “fat free” or “sugar free” there are more chemicals. Most of the time, the simpler the ingredients list, the healthier the food is. For example, juicing your own orange juice is always healthier than store bought orange juice.

4. Make sure there isn’t a lot of unhealthy food in your house that can tempt you. Give or throw away the foods you shouldn’t eat.

5. Try chewing more. This will give your body more time to digest the food and absorb nutrients.

6. Cravings for junk food usually stop after about 2 weeks of eating healthy.

7. In order to function properly the body must take fats, such as omega-3 and other healthy fats. Take raw nuts, fish, avocados, olive oil, coconut, etc.

8. Contrary to the opinion that alcohol is unhealthy, one glass of wine is good for your body. But do not overdo it.

9. Do not miss breakfast!

10. Have patience.

bg Няколко съвета за здравословен живот:

1. Помислете да замените десертите с плодова или зеленчукова салата.

2. Пийте вода вместо безалкохолни напитки.

3. Продуктите с етикети “без мазнини” или “без захар” имат много повече химикали от останалите. В повечето случаи, колкото по-прост е съставът на продуктите, толкова по-полезни са те. Например, като изстискате собсвен портокалов сок е много по-полезно за вашия организъм, отколкото този сок, който сте купили от магазина.

4. Уверете се, че нямате много нездравословна храна в дома си, която може да ви изкуши. Дайте или изхвърлете храните, които не трябва да се ядат.

5. Опитайте се да дъвчете повече. Това ще даде на тялото ви повече време за смилане на храната и усвояване на хранителните и вещества.

6. Апетитът към нездравословната храна, обикновено спира след около 2 седмици на здравословно хранене.

7. За да функционира правилно организмът ви, трябва да приемате мазнини, като омега-3 и други полезни такива. Приемайте сурови ядки, риба, авокадо, зехтин, кокос и т.н.

8. Противно на мненията, че алкохолът е вреден, една чаша вино е полезна за организма. Но не прекалявайте.

9. Не пропускайте закуска!

10. Имайте търпение.

gb The good thing is that we develop. More and more healthy menu push the junk food. Note that, this is a lifestyle, not a diet. Whether you are out, whether ordering a takeaway, you do for your health.. Doesn’t matter how you look like – slim of curvy. Consider how you want to live and look? Everything depends on you.

bg Хубавото е, че се развиваме и сме склонни да опитваме нови неща. Все повече и повече здравословните менюта избутват лошата храна. Имайте предвид, че това е начин на живот, а не някаква диета. Независимо дали сте навън, дали поръчвате храна за вкъщи, вие го правите за здравето си. Без значение дали сте слаби или пълни. Замислете се как искате да живеете и да изглеждате? Всичко зависи от вас.

cvetybaby signature

About the author

Cvety

132 Comments

Leave a Comment