Lifestyle

Pizza Fun Facts

Written by Cvety

gb  

1. Pizza.comes from the Latin root word Picea which means the blackening of crust by fire.

2. Italian is the most popular type of Ethnic food in America.

3. Saturday night is the most popular night to eat pizza.

4. The world’s fastest pizza maker can make 14 pizza in 2 minutes and 35 seconds.

5. In Italy there is a bill before Parliament to safeguard the traditional Italian pizza, specifying permissible ingredients and methods of processing (e.g., excluding frozen pizzas). Only pizzas which followed these guidelines could be called “traditional Italian pizzas”, at least in Italy.

6. The term pizza first appeared in a Latin text from the southern Italian town of Gaeta in 997 AD.

7. The most expencive pizza in the world cost $12,000.

8. The ancestors of modern-day pizzas were simple flat breads, known as foccasia in Italy that were sprinkled with different toppings.

9. Early pizzas were often sweet dishes, not savoury!

10. Pizza was introduced to the United States with the arrival of Italian immigrants in the 19th century.

11. The average 14 inch pizza contains 25% protein per slice.

12. 94% of Americans eat pizza regularly.

13. Guess how many pizzas are sold worldwide per year? 5 billion.

14. And how many pizzas are sold in the US only per year? 3 billion!

15. The most popular pizza topping is pepperoni.

16.One of the most popular pizza topping in Japan is Squid.

17. Don’t miss National Pizza Month – every October!

18. US pizza makers have turned breakfast into a pizza-eating opportunity by adapting peanut & jelly and bacon & egg toppings to their pizzas.

19. Some of the more popular international topping in India are pickled ginger, minced mutton and “paneer”, (a form of cottage cheese), which looks quite like tofu but is obviously a dairy product. Tandoori chicken and chicken “tikka” are also increasingly popular toppings in India.

20. In Russia, they serve pizza covered with “mockba”, a combination of sardines, tuna, mackerel, salmon and onions. Red herring is also a topping of choice.

bg

1.  Думата пица идва от латинския корен на думата Picea, което означава -почернялата коричка от пещите.

2. Италианската кухня е най-популярната етническа храна в Америка.

3. Събота вечер е най-честото време за похапване на пица.

4. Най-бързият пицар в света може да направи 14 пици за 2 минути у 35 секунди.

5. В Италия има законопроект в парламента, за да се запази традиционната италианска пица, като се посочва допустимите съставки и методи на обработка (като пример, с изключение на замразени пици). Само пици, които следват тези насоки биха могли да бъдат наречени “традиционни италиански пици”, поне в Италия.

6. Терминът пица се появява за първи път в Латински текст от южния италиански град Гаета през 997 година.

7. Най-скъпата пица в света струва 12,000 долара.

8. Предшествениците на съвременните пици са обикновени плоски хлебчета, наречени foccasia в Италия, които са били поръсени с различни топинги.

9. Ранните пици често са били сладки ястия, а не солени!

10. Пицата е въведена в Съединените щати с пристигането на италиански имигранти през 19 век.

11. Средната 35см. пица съдържа 25% протеин на парче.

12. 94% от американците ядат пица редовно.

13. Познайте колко пици са продадени в световен мащаб годишно? 5 млрд.

14. A колко пици са продадени в САЩ само за година? 3 милиарда!

15. Най-популярният топинг за пица е салам пеперони.

16. А в Япония един от най-популярните топинги за пица е калмарът.

17. Не пропускайте Националният месец на пицата –  през Октомври!

18. Пицарите в САЩ са превърнали закуската във възможност да се хапва пица. Като за целта използват за топинг фъстъчено масло с желе или пък бекон с яйце.

19. Някои от най-популярните топинги за пици в Индия са кисел джинджифил, мляно овнешко и “Paneer”, (нещо като извара), която изглежда съвсем като тофу, но очевидно е млечен продукт. Тандури пиле и пиле “тика” също са все по-популярни топинги в Индия.

20. В Русия, сервират пица покрита с “mockba”, комбинация от сардини, риба тон, скумрия, сьомга и лук. Червена херинга също може да се добави по избор.

About the author

Cvety

34 Comments

Leave a Comment