Lifestyle

Summer Sports

Written by Cvety

gb Hi guys,
We have prepared an interesting and thematic article, at the peak of the vacation season.
Running away from the heat, and looking for some time off, many of us turn to the beach. Some of us are determined to rest and relax while they are at the seaside. For others, who are addicted to sports and want to keep in shape, we have prepared some fun and useful, optional activities that will keep them in shape and will be fun at the same time.

bg Здравейте приятели,
В разгара на отпускарският сезон, сме ви подготвили една интересна и тематична статия
В търсене на спасение от жегите всички ние намираме такова на плажа. Много от нас грижейки се за добрата си форма през цялата година, решават, че могат заслужено да си починат докато са на море. За останалите, които имат желание да поддържат форма, но не намират подходящият начин да спортуват на плажа сме подготвили няколко забавни и полезни занимания, с които да поддържат тонуса си.

gb Running at the beach – works on all muscle groups tightens the body and melts fat.If you have problems with your knees or ankles, running in the softer, deep sand can help you avoid potential injuries.

bg Бягайте по плажната ивица– този спорт работи върху всички мускулни групи, като стяга цялото тяло и топи мазнините. Ако имате проблеми с коленете и глезените, тичането в дълбок пясък е по-меко и се избягват евентуални контузии.

gb Yoga – there is nothing more wonderful than a yoga practice at the beach, at sunrise or sunset, with wonderful views versus and the unique sea breeze in our hair. The ‘SuryaNamaskar’ complex is a wonderful way to start your day on the beach and to engage the whole body.

bg Практикувайте йога– няма нищо по –прекрасно от това да практикуваме йога на плажа по изгрев или залез слънце с прекрасна гледка пред нас и уникален морски въздух. Комплекса „сурия намаскар“ е един прекрасен начин да стартираме деня си на плажа, като раздвижим цялото тяло.

gb SUP (Stand up paddle board) – for every enthusiast who cannot surf, this is a pretty good solution for entertainment and sports. It is normally used for paddling, but you can find many other interesting ways to have fun with it. You can rent one from every Surf School.

bg SUP (Stand up paddle board)– за всеки ентусиаст, който не може да кара сърф, това е едно доста добро решение за развлечение и спорт. Използва се за основно гребане, но могат да се намерят и други интересни начини да се забавлявате с него. Наема се от всяко едно Сърф училище.

gb TRX (total resistance exercise) training is done using the special TRX belt, which we can carry with use very where and tie it wherever we consider appropriate.This type of workout is for the most enthusiastic athletes,who do not want to miss a day without intensive training.

bg TRX (total resistance exercise)-тренировката се извършва с помощта на специални TRX колани, които можем да носим навсякъде с нас и завържем където считаме за подходящо. Този вид тренировка е за най-запалените спортисти, които не искат да пропуснат и ден без интензивно натоварване.

gb Volleyball is a great activity during the holiday. The constant movement and tracking of the ball develops the explosive power of the body. Exercising the whole body and having a great time with your friends is a priceless combination!

bg Волейболът е едно страхотно занимание по време на почивка. Постоянното движение и следене на топката развива взривната сила и експлозивността. Натоварвайки цялото си тяло се забавлявате с приятели.

gb Cycling is a fun way to navigate in the crowded resorts, where you can not find a parking spot for your car. It’s also a good way to keep fit.

bg Карането на колело е забавен начин за придвижване между претъпканите курорти, в които не можете да откриете места за паркиране на автомобила си.

gb Swimming – this is the most refreshing summer sport. Back in the crowded city this sport is much more complicated to practice. Here it’s accessible to everyone at every time of the day.

bg Плувайте -това е най-освежаващият летен спорт. Връщайки се в претъпканият град този спорт става доста по- сложен за практикуване.

gb Wave surfing – Pulled by the boat you are able to surf on the wave, created by the boat. The feeling if similar to the Hawaiian surf. Since we are not at the ocean we are looking for substitutes.

bg Wave surfing– каране на сърф по изкуствено създадена от лодка вълна. Усещането наподобява карането на хавайски сърф.Тъй като сме далеч от океаена търсим заместители!

gb Wake boarding – pulled by a jet or a boat, you glide on the water in high speed. Similar to snowboarding this water sport engages your legs and arms.

bg Wake boarding – дърпан от джет или лодка,караш дъскаркоято на висока скоростр глисира по повърхността на водаталПодобно но сноубордар този спортмного натоварва краката р а заради дърпането – и ръцете.

gb Wake Kite – Similar to wake boarding there is a boat, that is pulling you. The difference is that you have a kite wing as well. It allows you to make different tricks, as it lifts you off of the water.

bg Wake Kite– изключително забавен и натоварващ воден спорт. Осъществява се с помощта на лодка, която те дърпа.Подобно на уейк борда,но поради наличието на крило, могат да се правят различни трикове с подскоци и въртенел.

gb Windsurfing – extreme, fun and very passionate sport. People from different ages can practice it. You can hire an equipment and teacher at every surf school. The only condition for its practices having the appropriate wind.

bg Windsurfing– екстремен, забавен и доста натоварващ спорт. Може да се практикува от хора на различна възраст. Оборудване и учител могат да се наемат от всяко сърф училище. Единствено условие за практикуването му е наличието на подходящ вятър.

gb  Kitesurfing – fun, an extreme sport that is practiced with board and wing.The stronger the wind, the better!

bg Kitesurfing – забавен, екстремен спорт, който се практикува с помощта на дъска и крило. Колкото по-силен вятъра, толкова по- забавно!

gb After we gave you a few ideas for sport activities on the beach,we wish you a great summer and do not forget to have fun!

bg След като ви дадохме няколко идеи за забавления на плажа, можем да ви пожелаем едно страхотно лято и преди всичко ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ НА МАКС.

About the author

Cvety

51 Comments

Leave a Comment